Centre of Migration Research

Elżbieta Mirga-Wójtowicz. 2014.

Kobiety romskie w Europie – główne problemy w realizacji praw

 

Studia Romologica nr 7, Adam Bartosz (ed.), Wydawnictwo S-Can s.c. Muzeum Okręgowe w Tarnowie