Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Ewa Jaźwińska, Marta Kiełkowska. 2018.

Konsekwencje społeczne starzenia

 

w: M. Okólski (red.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 132-161

Projekty