Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Kamila Fiałkowska, Michał P. Garapich, Elżbieta Mirga-Wójtowicz. 2018.

Krytyczna analiza naukowej ciszy, czyli dlaczego Romowie migrują (z naszego pola widzenia)

 

CMR Working Papers nr 108(166)


Abstrakt

Artykuł dotyczy ciszy naukowej wokół tematyki migracji polskich Romów – ciszy/przemilczenia zarówno w badaniach romologicznych, jak i w badaniach nad migracjami. Nieobecność migracji polskich Romów w polskich badaniach nad migracjami jest zestawiona z nieobecnością tematyki migracji w polskich badaniach romologicznych. Paradoksalnie bowiem grupa, która w popularnej wyobraźni kojarzy się z mobilnością, jest nieobecna w badaniach polskich migrantologów zajmujących się badaniami nad migracjami z i do Polski. Z kolei w badaniach romologów okazuje się zaskakująco statyczna, unieruchomiona. Celem jest zatem przyjrzenie się temu szczególnemu rodzajowi ciszy i zastanowienie się, co leży u jej źródeł, oraz jakie ma to konsekwencje dla rozwoju obu dyscyplin.
 

Słowa kluczowe

cisza, badania nad migracjami, migracje Romów z Polski, romologia

Projekty