Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Centre of Migration Research

Aleksandra Grzymała-Kazłowska. 2013.

Ku socjologi mobilnego społeczeństwa? Rozwój nowych koncepcji migracji i integracji a socjologia

 

Studia Socjologiczne, T. 201, nr III/2013 | pages: 31-52


Abstract

Artykuł prezentuje przegląd i analizę nowych socjologicznych teorii migracji i integracji, rozwiniętych od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, do których należą: transnarodowość, płynne migracje, migracje niepełne oraz nowe koncepcje wielokulturowości, asymilacji, integracji i adaptacji do przestrzeni transnarodowych. Autorka postuluje i uzasadnia potrzebę większej integracji dokonań studiów migracyjnych z badaniami socjologicznymi, zarówno poprzez silniejsze osadzenie badań migracyjnych w bardziej ogólnych teoriach socjologicznych, jak i poprzez szersze wykorzystanie dorobku studiów migracyjnych przez socjologów. Wydaje się to celowe w kontekście zarysowywania się pod wpływem przemian społecznych nowego metaparadygmatu mobilności zamiast osiadłości. W efekcie wzrasta znaczenie migracji jako głównego przedmiotu badań i teorii socjologicznych odnoszących się do wyłaniającego się mobilnego społeczeństwa.