Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Dymitr Gafarowski. 2014.

Kwestia uchodźstwa w nauce o stosunkach międzynarodowych: przegląd podstawowej literatury i wybranych kierunków badań

 

CMR Working Paper, Nr 69(127)


Abstrakt

Artykuł zawiera zwięzły przegląd piśmiennictwa dotyczącego kwestii uchodźstwa ze szczególnym uwzględnieniem dorobku przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych. Wybrana bibliografia nie jest wyczerpująca w ujęciu problemowym oraz nie ma na celu stanowić kompletnego przewodnika badawczego opisywanego zagadnienia. Biorąc pod uwagę szeroki zakres wiedzy o zjawisku uchodźstwa, która istnieje i jest dostępna współcześnie, analizowana literatura ogranicza się do wytypowanych, najbardziej istotnych – z perspektywy internacjologii – tematów i kierunków badań w tej dziedzinie. Przegląd bibliografii składa się z czterech części, prezentujących dotychczasowy obszar zainteresowań problemem uchodźstwa w wybranych, kluczowych dziedzinach stosunków międzynarodowych. W pierwszej części artykułu nakreślono tło historyczne badań nad uchodźstwem, z kolei w drugiej przytoczono dorobek przedstawicieli prawa, których przedmiotem dociekań stało się uchodźstwo. Natomiast w części trzeciej ukazano aktualny stan badań nad uchodźstwem w stosunkach międzynarodowych poprzez zreferowanie podstawowej literatury i najbardziej istotnych kierunków badań w tym zakresie. W ostatniej części artykułu dokonana została analiza polskich osiągnięć w zakresie badań nad uchodźstwem, a w szczególności osiągnięć przedstawicieli internacjologii. W niniejszym artykule dorobek polskiej nauki w zakresie problematyki uchodźstwa jest ukazywany na tle dorobku zachodniego.
 

Słowa kluczowe

badania nad uchodźstwem, stosunki międzynarodowe, przegląd literatury, zestawienie bibliograficzne