Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Barbara Cieślińska. 2008.

Labour emigration in social debate and public opinion (the case of Białystok)

 

CMR Working Ppaer, Nr 39(97)


Abstrakt

Artykuł pokazuje znaczenie opinii publicznej w kontekście wysokiego nasilenia emigracji zarobkowej oraz oczekiwanego wzrostu imigracji ekonomicznej do Polski. W tekście można wyróżnić trzy wątki tematyczne. Pierwszy dotyczy roli opinii publicznej w kształtowaniu postaw społecznych, drugi zawiera wyniki badań empirycznych na temat emigracji zarobkowej i imigracji na przykładzie badań ankietowych wśród wylosowanych uczniów szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Trzecia część tekstu dotyczy relacji z cyklu debat studenckich zorganizowanych przez studentów Uniwersytetu w Białymstoku w 2007 roku pod hasłem: „Exodus – nasz czy cudzy interes?” Artykuł ukazuje pewien moment (odzwierciedla atmosferę), w którym emigracje zarobkowe stały się przedmiotem refleksji społecznej w środowiskach młodych ludzi, stojących na progu dorosłego życia i planowania dalszej swojej przyszłości, w tym podejmowania decyzji związanych z emigracją zarobkową.