Centre of Migration Research

Ewa Jaźwińska, Marek Okólski (ed./s). 2001.

Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu

 

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, p. 435