Ośrodek Badań nad Migracjami

Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Aneta Piekut. 2007.

’Mała Ukraina’ czy polskie viettown? Społeczno-przestrzenne wzory zamieszkiwania imigrantów w metropolii warszawskiej

 

Studia Regionalne i Lokalne, Nr 4(30) | s. 77-99