Ośrodek Badań nad Migracjami

Agata Górny, Ewa Kępińska. 2005.

Małżeństwa mieszane w migracji z Ukrainy do Polski

 

Przegląd Polonijny, zeszyt 3/2005 (117) | s. 59-75