Centre of Migration Research

Marek Okólski. 2017.

Migracje ludności a modernizacja Europy

 

In: J. M. Brzeziński (.), Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2017, pp. 257-272.