Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Izabela Grabowska, Ewa Jaźwińska. 2015.

Migracje poakcesyjne Polaków i kapitał ludzki: transfer wiedzy, umiejętności, kompetencji.

 

Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny, zeszyt 2/2015 | s. 53-80