Centre of Migration Research

Dariusz Stola. 2005.

Migracje współczesne w pracach badawczych Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

 

Przegląd Polonijny, zeszyt 3/2005 (117) | pages: 5-6


Abstract

The publication presents research experiences the CMR. Nine articles present modern problems of migration in global, micro social, political and methodological context.