Ośrodek Badań nad Migracjami

Marek Okólski. 1993.

Migracje zagraniczne w Polsce: przeszłość i teraźniejszość

 

Biuletyn, No. 1-2, wydanie specjalne: Migracje, Centrum Europejskie UW | s. 5-15