Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Centre of Migration Research

Krzysztof Kardaszewicz. 2018.

Migrant ties and integration – a case of Chinese community in Poland

 

CMR Working Papers nr 106(164)


Abstract

Praca jest analizą znaczenia osobistych więzi dla przebiegu mobilności oraz integracji chińskich imigrantów, na przykładzie społeczności w Polsce. W oparciu o wyniki badania jakościowego oraz wykorzystując perspektywę transnarodową, praca omawia funkcjonowanie chińskich sieci które w coraz większym stopniu pozwalają osobom połączyć elementy doświadczenia migracyjnego (np. rodzinne, lub związane z pracą) w kilku różnych miejscach w Europie i Chinach. Jednocześnie praca kładzie nacisk na analizę integracji z perspektywy indywidualnych doświadczeń i sposobu w jaki są one wpisane w szersze czynniki strukturalne. W oparciu o wyniki badań twierdzę, że Chińczycy w Polsce są przykładem dynamiki migracyjnej pozwalającej na dużą elastyczność w integracji ze względu na więzi transnarodowe, ale także w wyniku tradycji kulturowej i migracyjnej, która ułatwia przystosowanie się do zmiany miejsca i tożsamości. Pokazuję również, w jaki sposób chińska społeczność migrantów w Polsce jest wynikiem zarówno tradycyjnych wzorców migracyjnych, jak i nowej działalności transnarodowej.
 

Keywords

Chiny, Polska, transnarodowość, więzi, sieci, migracja wewnętrzna, integracja, tożsamość, przynależność, guanxi