Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Zdenek Uherek. 2016.

Migration from Ukraine to the Czech Republic with Respect to the War Conflict in Eastern Ukraine

 

CMR Working Papers, Nr 93(151)


Abstrakt

Autor analizuje zmiany w procesach migracyjnych z Ukrainy do Republiki Czeskiej w wyniku konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie, koncentrując się w szczególności na latach 2014-2015. Tekst zawiera krótkie podsumowanie ukraińsko-czeskiej historii migracji, a następnie przedstawia ruchy migracyjne o charakterze uchodźczym, poza uchodźczym i osób pochodzenia czeskiego na tle wydarzeń na Ukrainie od 2014 roku. Autor dowodzi, że do 2016 roku konflikt zbrojny na Ukrainie, pomimo swojego znaczenia i destabilizujących skutków, nie zmienił wyraźnie sytuacji migracyjnej w Republice Czeskiej, choć dane statystyczne wykazują coraz większe zainteresowanie obywateli ukraińskich stałymi zezwoleniami na pobyt w tym kraju, nabyciem statusu uchodźcy i czeskiego obywatelstwa. Od 2015 roku państwo czeskie wspiera również obywateli ukraińskich pochodzenia czeskiego (potomków osadników, którzy w XIX wieku osiedlili się na Ukrainie) w przemieszczeniu się do Republiki Czeskiej. Pomimo zmian politycznych, w chwili obecnej migracje Ukraińców do Czech mają głównie charakter ekonomiczny. Dodatkowo, reakcją na konflikt militarny obywateli Ukrainy mieszkających w Republice Czeskiej, członków mniejszości ukraińskiej i Ukraińców pochodzenia czeskiego na Ukrainie była aktywna działalność społeczna i pomocowa. Tekst opiera się przede wszystkim na źródłach statystycznych, nie obejmuje krótkoterminowych przepływów oraz migracji o charakterze nielegalnym.
 

Słowa kluczowe

Ukraina, Republika Czeska, migracja, przesiedlenie

Projekty