Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Anna Kordasiewicz, Przemysław Sadura. 2017.

Migrations, engagement and integration of Poles in the UK and in London Borough of Lewisham – research and data review within the Londoner-Pole-Citizen Project

 

CMR Working Papers, nr 100(158)


Abstrakt

Working paper przedstawia wyniki analizy danych zastanych dotyczących partycypacji obywatelskiej Polaków w Lewisham, Londynie i Wielkiej Brytanii oraz pogłębiony opis społeczności polskiej w londyńskiej dzielnicy Lewisham. Powstał w ramach projektu „Polak Obywatel Londyńczyk” realizowanego w roku 2016 przez Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami, wraz z Polskim Ośrodkiem Lewisham, Goldsmiths College Uniwersytetu Londyńskiego i Urzędem Dzielnicy Lewisham. Celem raportu stanowiącego podstawę prezentowanego poniżej tekstu było stworzenie szerszego kontekstu działań projektowych przez rekonstrukcję stanu badań i przegląd dostępnych danych statystycznych. Analiza objęła literaturę przedmiotu dotyczącą takich tematów jak migracje, etniczność, integracja, różnorodność oraz partycypacja obywatelska w Wielkiej Brytanii. Szczególną uwagę poświęcono tematyce młodzieżowej oraz sytuacji młodym Polakom w dzielnicy. Autorzy raportu wyszli z założenia, że analiza ogólnych trendów nie tylko stanowi wygodne tło do prezentacji wyników lokalnych badań ale także pozwala lepiej zrozumieć specyfikę badanych lokalności. Pierwsza część prezentowanego tekstu przedstawia ogólne założenia projektu oraz kreśli sytuację Polaków w UK i Lewisham. Dalsze części obejmują analizę danych opisujących społeczność dzielnicy Lewisham w szczególności zaś sytuację ekonomiczno-społeczną mieszkańców dzielnicy, skład etniczny, populację uczniowską oraz wewnętrzne zróżnicowanie polskiej mniejszości oraz działania partycypacyjne podejmowane w dzielnicy. W Lewisham możemy obserwować bezpośrednio wszystkie węzłowe tematy dotyczące Polaków w Wielkiej Brytanii, od sytuacji społecznej i wewnętrznego zróżnicowania, przez odnajdywanie się w przestrzeni lokalnej (migrant place making), rozwój instytucji migranckich, zaangażowanie obywatelskie oraz relacje z innymi grupami etnicznymi w super-różnorodnej dzielnicy. W konkluzjach przywołujemy sposoby, w jakie wykorzystaliśmy wnioski z analizy literatury projektując i realizując badanie w działaniu „Polak Obywatel Londyńczyk”.
 

Słowa kluczowe

migracje z Polski, Londyn, zróżnicowanie etniczne, partycypacja obywatelska, integracja społeczna, struktura klasowa, dzielnica Lewisham w Londynie