Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Joanna Nestorowicz, Marta Anacka. 2015.

Mind the gap? Pomiar stopnia powiązań pomiędzy dwoma nurtami literatury migracyjnej

 

CMR Working Paper, Nr 82(140)


Abstrakt

Gap, split, divide to tylko niektóre ze słów używanych do opisu rozdźwięku pomiędzy literaturą dotycząca migracji wewnętrznych a tą dotyczącą migracji zagranicznych. W artykule poddajemy empirycznej weryfikacji to, co do tej pory było jedynie przypuszczeniem. Wykorzystując dane z Web of Science i techniki analizy bibliometrycznej, po pierwsze, szacujemy skalę przywołanego rozdźwięku. Po drugie, wnikamy w to, na ile oba nurty literatury zazębiają się pod względem koncepcyjnym. Po trzecie, szukamy pól dla integracji badań nad migracjami wewnętrznymi i zagranicznymi, dzięki którym możliwe jest, by uformował się jeden holistyczny obszar studiów. W oparciu o przeprowadzone analizy stwierdzamy, że występuje wiele elementów wspólnych dla obu nurtów literatury – czasopisma, w których publikowane są oba typy artykułów, katalog dyscyplin reprezentowanych przez publikowane teksty czy słowa kluczowe je opisujące. Jednocześnie można jednak zauważyć, że autorzy pozostają wierni jednemu nurtowi badań (dotyczących albo migracji wewnętrznych, albo zagranicznych) i rzadko cytują prace spoza swojej domeny. Ten ostatni wniosek dotyczy głównie autorów zajmujących się migracjami zgranicznymi, którzy cytują prace z zakresu migracji wewnętrznych tylko 4 razy na każde 100 cytowań. Badacze migracji wewnętrznych natomiast mają w swoich bibliografiach 25% publikacji o migracjach międzynarodowych.
 

Słowa kluczowe

analiza cytowań, migracje wewnętrzne, migracje zagraniczne, BibExcel, Pajek

Projekty