Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Justyna Salamońska. 2017.

Multiple migration – researching the multiple temporalities and spatialities of migration

 

CMR Working Papers, nr 102(160)

Streszczenie: Niniejszy working paper wprowadza pojęcie migracji wielokrotnej jako narzędzia do badania czasowego i przestrzennego charakteru migracji. Migracja jest zazwyczaj postrzegana jako zjawisko o charakterze statycznym, ale istnieją także migranci wielokrotni, obierający za cel migracji różne kraje i przemieszczający się w różnych wariantach.  Migracje wielokrotne mogą obejmować migracje z jednego kraju docelowego bezpośrednio do drugiego. Migracje wielokrotne mogą również obejmować etap powrotu do kraju pochodzenia przed ponownym wyjazdem za granicę. Co więcej, migracje wielokrotne mogą obejmować różne obszary geograficzne (wewnątrz- i międzykontynentalne) oraz mieć różne ramy czasowe (migracje tymczasowe lub długoterminowe). Praca ta analizuje zjawisko migracji wielokrotnych w kontekście istniejącej literatury dotyczącej migracji tymczasowych (migracji niepełnych, migracji płynnych, migracji step-wise, transferów wewnątrz korporacji) oraz zawiera przegląd istniejących badań analizujących migracje wielokrotne (zarówno ilościowych jak i jakościowych), dostarcza też informacji o ich rozmiarze i strukturyzacji społecznej. Przegląd ten może także pomóc w zidentyfikowaniu problemów badawczych, które warto podjąć w przyszłych badaniach.

Słowa kluczowe: migracje wielokrotne, mobilność, migracje tymczasowe, migracje niepełne, migracje płynne

Projekty