Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Ignacy Jóźwiak. 2021.

Navigating the opportunities and constraints. Migration as a local response to non-local political developments

 

Cargo. Journal for Cultural and Social Anthropology 1-2|2021 | s. 11-34

Pobierz.


Abstrakt

Artykuł opisuje, w jaki sposób krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne przekładają się na wzorce migracji. Opierając się na etnograficznych badaniach terenowych w małym miasteczku na Zakarpaciu w zachodniej Ukrainie, oferuje wgląd w praktyki zarobkowe jego mieszkańców. Migracja zarobkowa przedstawiona jest w kontekście rozwoju politycznego i gospodarczego Ukrainy, a także regionalnej i lokalnej specyfiki Zakarpacia (położenie geograficzne, skład etniczny, spuścizna historyczna). Ważnym czynnikiem kształtującym wzorce migracji jest również polityka krajów sąsiadujących z Ukrainą. Agresywna polityka Rosji stanowi zagrożenie dla integralności terytorialnej Ukrainy i odciska piętno na jej gospodarce i rynku pracy. Węgry pozwalają mieszkańcom regionu ubiegać się o swoje obywatelstwo, a uproszczone przepisy Polski dotyczące dostępu do rynku pracy przyciągają osoby ubiegające się o wizy. Opis etnograficzny koncentruje się wokół doświadczeń migracyjnych, stosowanych strategii i zmian w tych strategiach w obliczu krajowych i międzynarodowych wydarzeń politycznych i gospodarczych. Autor dochodzi do wniosku, że te lokalnie obserwowane zjawiska ujawniają indywidualną i zbiorową sprawczość w przekształcaniu warunków społecznych i politycznych na swoją korzyść. Wskazuje on również na ograniczenia i podtrzymywanie nierówności społecznych w ramach migracji i poza nią.
 

Słowa kluczowe

agencja, migracja zarobkowa, transnacjonalizm, Zakarpacie, Ukraina

Projekty