Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz. 2014.

Neighbourhood Attachment in Ethnically Diverse Areas – Diversity vs. Inequality, Selection Bias and Preferences for Diversity

 

CMR Working Paper, Nr 72(130)


Abstrakt

Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na komentarz Odeda Starka (2014 w druku) do naszego artykułu opublikowanego niedawno w Urban Studies (Górny & Toruńczyk-Ruiz 2014). W artykule tym pokazałyśmy, że negatywny związek między różnorodnością etniczną a przywiązaniem do sąsiedztwa jest moderowany przez posiadanie więzi między-etnicznych w różny sposób dla migrantów i miejscowych mieszkańców obszarów zróżnicowanych etnicznie. Stark proponuje, by interpretować nasze wyniki na gruncie teorii relatywnej deprywacji, a różnice pomiędzy migrantami i miejscowymi odnieść do odmiennych preferencji wobec różnorodności w tych dwóch grupach i wynikających z nich procesów auto-selekcji. Stoimy na stanowisku, że relatywna deprywacja i różnorodność etniczna w sąsiedztwie odnoszą się do różnych wymiarów i aspektów różnorodności społecznej i zatem problematyczne jest wyjaśnianie ich wpływu na przywiązanie do sąsiedztwa w ramach jednego podejścia teoretycznego. Uważamy również, że preferencje wobec różnorodności nie są głównym źródłem auto-selekcji migrantów i miejscowych w świetle znaczenia czynników strukturalnych i społeczno-psychologicznych w wyborach miejsca zamieszkania. Dochodzimy ponadto do wniosku, że zastosowanie koncepcji relatywnej deprywacji w analizach efektów różnorodności etnicznej, przywiązania do sąsiedztwa i procesów auto-selekcji wymagałoby uwzględnienia roli więzi między-etnicznych w procesie tworzenia i przekształcania się grup odniesienia migrantów i miejscowych.
 

Słowa kluczowe

różnorodność etniczna, nierówności, przywiązanie do sąsiedztwa, autoselekcja, preferencje wobec różnorodności, migracje, relacje między-etniczne

Projekty