Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marek Okólski. 2017.

Nowa, krucha mapa europejskich migracji

 

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, z. 1 (163)/2017, ss. 5–28

Artykuł do pobrania: http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/SM_PP_1_2017/Studia-Migracyjne-1-17-2Oklski.pdf

 

Abstrakt

Artykuł przedstawia główne kierunki geograficzne strumieni migracyjnych w Europie na początku XXI wieku na tle trendów migracji w 2. połowie XX wieku, w okresie stawania się przez Europę jednym z głównych globalnych obszarów imigracji. Autor dowodzi, że podstawowym czynnikiem kształtującym te trendy były zmiany polityczne na kontynencie europejskim. Wskazuje również na małą stabilność obecnych kierunków migracji i ich silną „podatność” na zmienne relacje polityczne, a także sytuację demograficzną i ekonomiczną na świeci.
 

Słowa kluczowe

Migracja, trendymigracyjne, współczesne migracje, Europa.