Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Agata Górny, Katarzyna Porwit, Karolina Madej, Paweł Kaczmarczyk. 2019.

Nowe obszary docelowe w migracji z Ukrainy do Polski. Przypadek Bydgoszczy i Wrocławia na tle innych miast.

 

CMR Working Papers 118(176)


Abstrakt

Raport prezentuje wyniki dwóch sondaży migrantów ukraińskich w Bydgoszczy i Wrocławiu z roku 2018 jako nowych obszarów docelowych, na tle wcześniejszych analogicznych badań w Warszawie (2015) i Lublinie (2016). Analizowane tematy obejmują cechy społeczno-demograficzne migrantów, ich legalny status, wzorce migracji, a także sytuację migrantów na polskim rynku pracy oraz ich zachowania odnośnie do oszczędzania i przekazów finansowych na Ukrainę. Główny wniosek raportu mówi o zróżnicowaniu przestrzennym charakteru migracji z Ukrainy w wielu wymiarach. To, co odróżnia Wrocław od Bydgoszczy, to bardziej osiadły charakter migracji – wyrażający się poprzez wzorce migracyjne, sytuację rodzinną oraz strategie migrantów odnośnie do oszczędności i przekazów pieniężnych na Ukrainę – lepsze wykształcenie migrantów oraz korzystniejsza sytuacja cudzoziemców na lokalnym rynku pracy. Pod tymi względami Wrocław wyróżnia się na tle wszystkich analizowanych miast, w najmniejszym stopniu w odniesieniu do akademickiego Lublina. Do specyfiki nowych obszarów docelowych migracji z Ukrainy zaliczyć można natomiast względnie duże znaczenie migracji ze wschodniej Ukrainy, wysoką aktywność agencji zatrudnienia oraz istotną rolę przemysłu jako sektora zatrudnienia cudzoziemców. Wnioski raportu odnoszą się także do przemian w migracji z Ukrainy do Polski, nawiązując dodatkowo do późniejszego badania w Warszawie w roku 2017. Po roku 2014, między innymi, wzrósł poziom maskulinizacji migracji ukraińskiej, poprawiła się nieco sytuacja migrantów na polskim rynku pracy oraz nastąpiło zróżnicowanie struktury sektorowej ukraińskiej siły roboczej. Istnieją także przesłanki do twierdzenia, że zmniejszyła się tymczasowość migracji ukraińskiej do Polski, jednak w tym względzie wiele zależy od specyfiki poszczególnych obszarów docelowych i lokalnych rynków pracy.
 

Słowa kluczowe

migranci ukraińscy, Wrocław, Bydgoszcz, wzorce migracyjne, rynek pracy

Projekty