Ośrodek Badań nad Migracjami

Piotr Koryś, Maciej Tymiński. 2004.

Nowy stary klientelizm. System obsadzania stanowisk w postkomunistycznej Polsce (na przykładzie nominacji do rad nadzorczych publicznych mediów)

 

Kultura i Społeczeństwo, vol. XLVIII, No 2 | s. 97-120