Centre of Migration Research

Monika Szulecka. 2006.

Obraz przestępczości na targowisku Jarmark Europa z perspektywy użytkowników

 

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego 15