Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Oded Stark, Doris A. Behrens, Yong Wang. 2008.

On the Evolutionary Edge of Migration as an Assortative Mating Device

 

CMR Working Papers, Nr 32(90)


Abstrakt

Artykuł modeluje migracje jako proces wymiany jednostek między heterogenicznymi społecznościami stałej wielkości. Migracje następują po losowym przydziale jednostek do grup, a przed łączeniem w pary; ewolucja społeczności następuje zaś zgodnie ze strukturą wypłat gry dylematu więźnia. Migracje charakteryzowane są przez dwa parametry: egzogeniczny koszt uczestniczenia w migracji (koszt poszukiwania, koordynacji, przenosin, zawierania porozumień), który mierzy wysiłek, jaki musi być włożony w migrację; oraz egzogeniczną technologię (koordynowania i ułatwiania przemieszczania się między już istniejącymi grupami, oraz zakładaniem nowych -- kolonizacją), która mierzy intensywność migracji. W artykule podany jest scenariusz, zgodnie z którym w wyjściowej heterogenicznej populacji zawierającej zarówno jednostki kooperujące, jak i zdrajców, przy pomocy mechanizmu programowanej migracji strategia kooperacji może na dłuższą metę przetrwać.