Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Weronika Kloc-Nowak. 2020.

Polacy w Republice Irlandii

 

INFOS, nr 2(268), 2020


 

Słowa kluczowe

Migracja Polaków do Republiki Irlandii po otwarciu jej rynku pracy w 2004 r. miała niespotykaną skalę. „Boom” migracji do Irlandii przerwał kryzys gospodarczy w 2008 r., w wyniku którego wielu Polaków stra-ciło pracę i wyjechało, jednak od 2011 r. polska populacja ustabilizowała się na poziomie 122,5 tys. osób. Obecnie Polacy stanowią 2,6% spośród 4,8 mln mieszkańców tego państwa i są w nim najliczniejszą zbioro-wością cudzoziemców (22,9%). Nie tworzą jednak zintegrowanej społeczności ani wpływowej grupy intere-su. Brexit może przynieść do Republiki Irlandii napływ Polaków z Wielkiej Brytanii – ale także zdestabilizo-wać lokalną gospodarkę i politykę, skłaniając Polaków do opuszczenia Zielonej Wyspy.

Projekty