Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

John Salt. 2014.

Polish emigration to the UK after 2004; why did so many come?

 

CMR Working Paper, Nr 75(133)

Poprawiona wersja tekstu została opublikowana jako Okólski M., Salt J. (2014). Polish Emigration to the UK after 2004; Why Did So Many Come?  Central and Eastern European Migration Review 3(2): 11-37.

Pomimo obfitości studiów nad polską migracją do Wielkiej Brytanii w okresie przed- i poakcesyjnym, nie padła wyraźna odpowiedź na jedno fundamentalne pytanie: dlaczego tak wielu Polaków udało się do Wielkiej Brytanii? W opracowaniu zamiast próby wniknięcia w całą różnorodność tego zjawiska, szukaliśmy raczej ogólnych jego wyjaśnień. Rozpoczynamy od przedstawienia statystyk i innych danych dostępnych w obu krajach, zmierzając do oceny wielkości przemieszczeń ludności polskiej, zarówno do jak i z Wielkiej Brytanii, i zarysowania powodów zjawiska, które prawdopodobnie było największą dobrowolną migracją miedzy dwoma krajami. Dane z obu krajów, zwłaszcza ostatnio opublikowane statystyki ze spisu ludności z 2011 r., wykorzystaliśmy do zaprezentowania szczegółowej charakterystyki osób uczestniczących w tych przemieszczeniach. Polskie źródła wskazują na bardziej ‘elitarny’ profil migrantów udających się do Wielkiej Brytanii na tle innych krajów. Spis brytyjski wskazuje na dojrzewającą osiadłość przybyszów z Polski, nadal podejmujących prace wymagające stosunkowo niskich kwalifikacji, lecz zarazem wykazujących korzystną mobilność społeczną. Analizowane migracje są w szczególności reakcją na sytuację demograficzną i gospodarczą w Polsce oraz głęboki, choć w pewnym stopniu ukryty, niedobór siły roboczej w niektórych sektorach brytyjskiego rynku pracy. Te czynniki wespół z uwarunkowaniami natury politycznej w obu krajach posłużyły jako ramy wyjaśniające analizy i ostatecznie konkluzji, którą można wyrazić następująco: ‘odpowiedni ludzie w odpowiednim miejscu, we właściwych okolicznościach’.

Słowa kluczowe: migracje poakcesyjne, statystyki migracji z Polski do Wielkiej Brytanii, uwarunkowania migracji z Polski do Wielkiej Brytanii

Download