Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Michał Nowosielski, Mariusz Dzięglewski. 2021.

Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu

 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Książka dostępna w Open Access na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL).

Pobierz


Abstrakt

Autorzy w przekrojowy sposób opisują sytuację polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich (Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Włoszech i Hiszpanii) na podstawie przeprowadzonych dogłębnych badań terenowych, takich jak: badanie techniką sondażu internetowego (CAWI) – ilościowe badanie zaangażowania społecznego, stosunku do polskich organizacji imigranckich oraz charakterystyki społeczno-demograficznej Polaków mieszkających w wybranych krajach europejskich, wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityki polonijnej, wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityk imigracyjnych i integracyjnych w wybranych krajach europejskich, wywiady pogłębione z ekspertami w zakresie polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich na temat oceny kondycji polskich organizacji imigranckich, studia przypadków polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich, mające na celu szczegółowe zbadanie działalności wybranych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem ich kondycji oraz czynników na tę kondycję wpływających, badanie techniką sondażu instytucjonalnego polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich. Prezentowana publikacja ma charakter nowatorski. Przedstawia pierwsze tego typu przekrojowe badania polskich organizacji imigranckich. Pozwala ponadto na dokonywanie porównań oraz uogólnień, które umożliwiają formułowanie nowych propozycji teoretycznych zmierzających do zbudowania modelu wyjaśniającego sytuację organizacji imigranckich.
 

Słowa kluczowe

organizacje imigranckie, migracje, Polonia, samoorganizacja, aktywność społeczna

Projekty