Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Ignacy Jóźwiak. 2022.

Polskie wyspy w morzu różnorodności. Przypadek dwóch organizacji imigranckich w Holandii

 

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2 (184)/2022 | s. 115–136

https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2022/2(184)/art/22061/
DOI: 10.4467/25444972SMPP.22.014.15840


Abstrakt

Artykuł ukazuje działania polskich organizacji imigranckich w Holandii w kontekście etnicznej i kulturowej różnorodności cechującej holenderskie społeczeństwo oraz zróżnicowania polskiej zbiorowości w tym kraju. Bazuje on na badaniach przeprowadzonych w 2017 roku wśród polskich organizacji imigranckich w Holandii oraz na wywiadach eksperckich. Jest to studium przypadków dwóch organizacji działających w holenderskiej metropolii. Organizacje te w różny sposób rozkładają akcenty na działalność kulturalną i społeczną oraz deklarują przywiązanie do odmiennych, „liberalnych” i „konserwatywnych” wartości. Badania wskazują, w jaki sposób polskie organizacje imigranckie w Holandii konsolidują polskie środowiska w tym kraju oraz wypełniają lukę w działaniach na rzecz integracji migrantów z państw członkowskich Unii Europejskiej.
 

Słowa kluczowe

Polonia, Polacy w Holandii, organizacje imigranckie, migracja poakcesyjna, Holandia, Polska

Projekty