Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Olga Czeranowska. 2018.

Postawy wobec migrantów o innym pochodzeniu rasowym lub etnicznym – na podstawie polskich danych z Rundy 7 Europejskiego Sondażu Społecznego

 

CMR Working Papers nr 109(167)


Abstrakt

Socjologiczne refleksje na temat postaw wobec członków obcych grup (jak imigranci) mogą być podzielone na dwa nurty. Pierwszy z nich koncentruje się na konflikcie, drugi zaś na kontakcie. Teoria konfliktu międzygrupowego szuka przyczyn uprzedzeń w sytuacji rywalizacji, kiedy członkowie obcej grupy są postrzegani jako zagrożenie. Hipoteza kontaktu natomiast zakłada, że interakcje pomiędzy grupami zmniejszają uprzedzenia, zwłaszcza jeśli spełnione zostaną pewne warunki dotyczące charakteru kontaktu. W tekście użyto polskiego zbioru danych z Rundy 7 Europejskiego Sondażu Społecznego, aby analizować czynniki wpływające na postawy wobec migrantów innej rasy lub o innym pochodzeniu etnicznym niż większość osób w Polsce. Zaprezentowany model binarnej regresji logistycznej pokazuje, że grupowa relatywna deprywacja jest najważniejszym czynnikiem pozwalającym na przewidywanie postaw respondentów odnośnie do wyrażanej zgody na przyjazd i pozostanie w Polsce migrantów innej rasy lub o innym pochodzeniu etnicznym. Znaczenie mają również sytuacja ekonomiczna i wykształcenie respondenta, a więc czynniki, które mogą być łączone z zagrożeniem realistycznym. „Ogólny” kontakt z osobami innej rasy lub o innym pochodzeniu etnicznym nie jest istotny, ale posiadanie przyjaciół z tych grup jest pozytywnie skorelowane z postawami wobec migrantów innej rasy lub o innym pochodzeniu etnicznym.
 

Słowa kluczowe

imigranci, postawy międzygrupowe, uprzedzenia