Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Anita Brzozowska, Aleksandra Grzymała-Kazłowska. 2014.

Procesy inkluzji migrantów a więzi i sieci społeczne wśród małżeństw mieszanych

 

Acta Universitatis Lodzensis Folia Sociologica, Nr 50 | s. 69-87


Abstrakt

Główne zagadnienie badawcze podjęte w artykule stanowi proces wytwarzania pomostowego i wiążącego kapitału społecznego w małżeństwach mieszanych uwarunkowany różnymi typami posiadanych przez migrantów więzi oraz sieci, których są członkami. Postawione pytanie badawcze dotyczy wpływu kapitału społecznego na miejsce osiedlonych w województwie mazowieckim imigrantów z Ukrainy w strukturze społecznej kraju przyjmującego oraz inne wymiary integracji imigrantów.