Ośrodek Badań nad Migracjami

Ewa Matejko. 2008.

Przejście graniczne jako zasób przygranicznej społeczności lokalnej

 

Studia Społeczne, Tom XIV | s. 61-77