Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Agnieszka Fihel. 2018.

Przejście struktury wieku

 

w: M. Okólski (red.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 109-129

Projekty