Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marek Okólski, Agnieszka Fihel. 2018.

Przemiany cywilizacyjne, ludnościowe i starzenie się społeczeństwa

 

w: M. Okólski (red.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 22-64

Projekty