Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Olga Czeranowska. 2019.

Raport z badania ilościowego polskich migrantów wielokrotnych

 

CMR Working Papers, nr 116(174)


Abstrakt

Raport prezentuje wyniki badania ilościowego przeprowadzonego wśród migrantów wielokrotnych w ramach projektu „W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku” (finansowanego ze środków NCN: Sonata Bis). Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety internetowej. W doborze próby posłużono się metodologią doboru sterowanego przez respondenta (respondent-driven sampling). Do badania zostały zaproszone dorosłe osoby urodzone w Polsce, które obecnie mieszkają w innym kraju oraz mają doświadczenie życia w co najmniej dwóch krajach poza Polską (łącznie z obecnym). Próba uzyskana w badaniu była znacząco sfeminizowana i przeważały w niej osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Jej istotną cechą była również przewaga osób z wykształceniem wyższym. Prawie połowa respondentów mieszkała w więcej niż w dwóch krajach, ale osoby „hipermobilne” (5 migracji lub więcej) stanowiły tylko niewielki odsetek w próbie. Najczęściej trajektorie migracyjne rozpoczęły się od migracji do Wielkiej Brytanii, Niemiec lub USA. W momencie badania największe odsetki respondentów mieszkały w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Czechach. Najczęściej wskazywanym powodem odbycia zarówno pierwszej, jak i obecnej migracji były kwestie zawodowe.
 

Słowa kluczowe

migracje wielokrotne, polscy migranci, dobór sterowany przez respondenta

Projekty