Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk. 2018.

Regionalna polityka demograficzna na przykładzie trzech wybranych województw

 

w: M. Okólski (red.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 228-254

Projekty