Ośrodek Badań nad Migracjami

Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska. 2019.

Sąsiedztwo i różnorodność: perspektywa międzynarodowa

 

w: Górny A., Toruńczyk-Ruiz S., Winiarska A., Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców. Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa, s. 20-52

Projekty