Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Anna Sosnowska. 2014.

Sprzątanie w wielkim mieście. Polskie imigrantki na nowojorskim rynku pracy. Część 2: Sprzątaczki w domach prywatnych jako przedsiębiorstwa usługowe z marką etniczną.

 

CMR Working Paper, Nr 77(135)


Abstrakt

Sprzątanie w wielkim mieście (część 1 i 2) Tekst, składający się z dwóch części, przedstawia wnioski z eksploracyjnych badań nad polską niszą na nowojorskim rynku pracy – sprzątaniem. Tekst uzasadnia kluczowość badań nad polskimi robotniczymi niszami na rynkach pracy Zachodu dla wizerunku Polski i polskiej tożsamości. Odwołuje się do Waldingera teorii kolejki etnicznej i niszy etnicznej, imigranckiego i etnicznego przedsiębiorstwa oraz badań historycznych nad przemianą pozycji pomocy domowej. Tekst wyjaśnia dlaczego polscy imigranci nie wytworzyli trwałej niszy w sektorze sprzątania biurowców na Manhattanie (część 1) i interpretację pracy sprzątaczki w domach prywatnych jako imigranckiego przedsiębiorstwa usługowego, działającego w oparciu o markę etniczną (cześć 2). Sprzątaczki w domach prywatnych jako przedsiębiorstwa usługowe z marką etniczną (część 2) Przedstawiona w tekście interpretacja pracy dochodzącej sprzątaczki w domu prywatnym, wskazuje, że cenione przez polskie imigrantki w Nowym Jorku cechy tego rodzaju pracy są właściwe dla imigranckiego drobnego biznesu usługowego. Działa on w oparciu o markę etniczną: o sporym zakresie autonomii, na własny rachunek i ryzyko; w oparciu o umowę i ze względną równością partnerów; depersonalizacją, standaryzacją oraz profesjonalizacją, a jednocześnie opiera się na zaufaniu i zawiera pracę emocjami. Ten imigrancki sektor biznesowy działa w oparciu o imigranckie sieci i rekomendację, a polska sprzątaczka to ceniona marka.
 

Słowa kluczowe

Migranci zarobkowi, Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki), sprzątanie, przedsiębiorstwo etniczne, kolejka etniczna