Centre of Migration Research

Anna Janicka, Marta Anacka. 2018.

Starzenie się populacji w warunkach dopełniającego się przejścia migracyjnego

 

w: M. Okólski (red.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 334-354

Research Projects