Ośrodek Badań nad Migracjami

Oded Stark. 2006.

Status Aspirations, Wealth Inequality, and Economic Growth

 

Review of Development Economics, V. 10 | s. 171-176