Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Agnieszka Radziwinowiczówna. 2014.

Studia transnarodowe jako przykład akademickiej współpracy międzynarodowej oraz ciekawa perspektywa teoretyczna i metodologiczna

 

Ameryka Łacińska, Suplement 2014 | s. 18-27


Abstrakt

Powołując się na meksykańską literaturę antropologiczną i socjologiczną autorka analizuje, jak rozumiany jest w niej przymiotnik „transnarodowy”. Po pierwsze ukazuje praktyki meksykańskich (i)migrantów w USA. Następnie odpowiada na pytanie, co wyróżnia transnarodowe wspólnoty opisywane przez meksykańskich badaczy. Na końcu prezentuje narzędzia, wykorzystywane podczas badań prowadzonych często we współpracy z uczonymi z USA