Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marek Okólski. 2019.

Substytucja i dyskryminacja na polskim rynku pracy w sytuacji nasilonej imigracji

 

CMR Working Papers, nr 114(172)

Abstrakt

W okresie minionych 10 lat, w niektórych regionach Polski i w niektórych sektorach gospodarki, a zwłaszcza w pewnych miesiącach roku udział obcokrajowców w ogólnym zatrudnieniu stał się znaczący i zaczął mieć znaczenie zarówno w bilansach siły roboczej na poziomie lokalnymi i regionalnym, jak i strategiach firm. Szczególną rolę w procesie nasilającego się udziału cudzoziemców w polskim rynku pracy odgrywają pracownicy zatrudnieni w ramach tzw. procedury uproszczonej. Niniejsze opracowanie jest poświęcone temu właśnie zagadnieniu, a ściślej sytuacji tych cudzoziemców, zwłaszcza na tle sytuacji polskich pracowników. Analiza opiera się na wynikach zrealizowanego za pomocą metody reprezentacyjnej ogólnopolskiego badania sondażowego firm, które w 2016 r. zarejestrowały oświadczenie o gotowości do zatrudnienia cudzoziemca.

Autor dowodzi, że liczna w ostatnich latach obecność cudzoziemców na polskim rynku pracy sprzyjała utrwaleniu, a być może wzmocnieniu jego segmentacji. Wyniki analizy prawdopodabniają tezę, iż to zjawisko mogło spowodować pogorszenie się warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzeń) pracowników w segmencie podrzędnym, jak również nasilenie praktyk bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji przez pracodawców.


 

Słowa kluczowe

rynek pracy, zatrudnienie cudzoziemców, procedura uproszczona, substytucja pracowników krajowych przez cudzoziemców, dyskryminacja zatrudnionych