Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marta Jaroszewicz, Magdalena Lesińska, Kseniya Homel. 2021.

The rise of a new transnational political nation: the Belarusian diaspora and its leaders after the 2020 protests

 

Instytut Europy Środkowej Rocznik 20 (2022) Zeszyt 1 | s. s. 35-56

Czytaj


Abstrakt

Kiedy w kraju autorytarnym brakuje możliwości swobodnej działalności politycznej, diaspora i jej przywódcy często przyjmują rolę demokratycznej opozycji przeciwko autorytarnemu rządowi i podejmują działania na rzecz demokratyzacji w kraju pochodzenia. Choć aktywność polityczna za granicą jest dla emigrantów trudna i często ma ograniczony zasięg, to przykład diaspory białoruskiej i jej przywódców pokazuje, że mogą oni z powodzeniem pełnić rolę podmiotu politycznego na arenie międzynarodowej. Prodemokratyczna działalność diaspory białoruskiej koncentruje się na trzech głównych obszarach: kontynuacji oporu przeciwko autorytarnemu reżimowi, rozwoju reprezentacji politycznej oraz wypracowaniu wiarygodnej alternatywy demokratycznej w postaci programu politycznego dla przyszłej demokratycznej Białorusi. Rosyjska agresja na Ukrainę postawiła jednak białoruską opozycję za granicą przed dylematem, czy w nowej sytuacji geopolitycznej zająć radykalne stanowisko narodowowyzwoleńcze.
 

Słowa kluczowe

Białoruś, diaspora, transformacja demokratyczna, naród

Projekty