Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Olga Cojocaru. 2016.

Time and Migration Studies. Theoretical and methodological intersections

 

CMR Working Paper, Nr 91(149)


Abstrakt

W tym artykule analizuję przecięcie się dwóch rzadko zestawianych ze sobą obszarów badawczych: studiów nad czasem i badań migracyjnych. Na podstawie dotychczasowych konceptualizacji czasu jako zjawiska społecznego zamierzam odtworzyć rozwój refleksji w tej dziedzinie z uwzględnieniem punktów węzłowych debaty. Proponowany przegląd nie ma charakteru wyczerpującego i koncentruje się przede wszystkim na pionierskich pracach powstałych na przecięciu perspektywy czasowej i obszaru migracji, takich jak opracowanie Robertson (2015), Griffiths i in. (2013), Kinga i in. (2006) oraz Cwernera (2001). Autorzy ci jako pierwsi konceptualizowali sposoby zanurzenia życia migrantów w czasie i rozmaitych perspektywach czasowych oraz opracowali etnograficzne podejścia służące badaniu czasowego ujęcia migracji. Korzystając z ich dorobku zamierzam wykazać wartość czasowego (temporalnego) ujęcia zjawisk migracyjnych, jako pomagającego pogłębić wiedzę o doświadczaniu tego procesu przez jego podmioty.
 

Słowa kluczowe

czasowe ujęcie migracji, rodziny transnarodowe, oczekiwanie, niepewność

Projekty