Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Dominik Héjj, Magdalena Lesińska, Dominik Wilczewski. 2021.

Udział diaspory w wyborach krajowych. Przypadek Litwy, Polski i Węgier w ujęciu porównawczym

 

CMR Working Papers 125(183)


Abstrakt

Celem tekstu jest przedstawienie różnych modeli udziału obywateli przebywających za granicą w wyborach krajowych i organizacji tych wyborów na przykładzie rozwiązań obowiązujących w Polsce, na Litwie i Węgrzech. Państwa te mają liczną diasporę rozsianą na świecie, różnią się jednak zasadniczo przyjętymi rozwiązaniami dotyczącymi udziału w wyborach krajowych obywateli przebywających za granicą. Tekst zawiera także przegląd dostępnych danych dotyczących udziału obywateli za granicą w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, w tym liczby uprawnionych wyborców i oddanych głosów za granicą z podziałem na poszczególne państwa.
 

Słowa kluczowe

diaspora, emigracja, partycypacja wyborcza, Litwa, Polska, Węgry

Projekty