Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Magdalena Lesińska. 2014.

Udział obywateli przebywających za granicą w wyborach krajowych. Analiza rozwiązań prawnych i organizacji wyborów w Polsce na tle innych krajów

 

CMR Working Paper, Nr 78(136)


Abstrakt

Celem tekstu jest przedstawienie rozwiązań prawno-instytucjonalnych przyjętych w różnych krajach dotyczących udziału obywateli danego kraju, którzy przebywają poza jego granicami, w wyborach mających miejsce w tym kraju (tzw. „głosowanie zagraniczne”). W szczególności analiza dotyczy rozwiązań obowiązujących współcześnie w Polsce, z uwzględnieniem ich zmian w ciągu ostatniego wieku. Przedstawiony jest przegląd obowiązujących rozwiązań oraz praktyki organizacji wyborów krajowych za granicą oraz modele głosowania za granicą na przykładzie wybranych państw. W tekście omówione są procedury rejestracji na listę wyborców oraz możliwe tryby oddania głosu za granicą oraz ich rozwój w czasie, który odzwierciedla przemianę instytucji „głosowania zagranicznego” w kierunku większej powszechności i dostępności. Przedmiotem rozważań są także istniejące dylematy związane z wdrożeniem głosowania za granicą w praktyce, w tym dotyczące biernego prawa wyborczego (miejsc w ciałach przedstawicielskich dedykowanych przedstawicielom diaspory).
 

Słowa kluczowe

partycypacja wyborcza, wybory krajowe, diaspora, Polonia i Polacy zagranicą

Projekty