Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Magdalena Lesińska. 2016.

Upolitycznienie emigracji i diaspory. Analiza dyskursu politycznego w Polsce w latach 1991–2015

 

Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny, nr 3, s. 11-30.


Abstrakt

W artykule analizowany jest proces upolitycznienia emigracji i diaspory poprzez śledzenie obecności tematów związanych z emigracją i diasporą w polskim dyskursie politycznym. Zastosowaną metodą badania jest jakościowa analiza treści, przedmiotem analizy są programy polityczne partii politycznych, materiały i dokumenty opracowywane na potrzeby kampanii wyborczych, exposé premierów, akty prawne i programy rządowe. Analiza obejmuje okres od wyborów 1991 roku po kadencję parlamentu 2011–2015. Bardziej szczegółowa analiza dotyczy lat 2005–2011, czyli okresu po akcesji Polski do UE, symbolizującej początek ostatniej fali masowej emigracji i wzrost zainteresowania aktorów politycznych problemem emigracji i Polakami za granicą. Główne pytania badawcze dotyczą obecności emigracji i diaspory w dyskursie politycznym: w programach partyjnych, exposé premierów, działaniach kolejnych parlamentów i rządów. Analiza wykazała, że tematy dotyczące emigracji i diaspory były obecne (choć w różnym zakresie) podczas każdych wyborów, ale największe zainteresowanie nimi nastąpiło w okresie kampanii wyborczej w 2007 roku. Nie były one jednak przedmiotem polaryzacji (sporów politycznych), poszczególni aktorzy polityczni byli raczej zgodni w diagnozie sytuacji oraz treści proponowanych rozwiązań.
 

Słowa kluczowe

emigracja, diaspora polska, upolitycznienie (polityzacja), programy i partie polityczne

Projekty