Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Maciej Duszczyk, Magdalena Lesińska, Kamil Matuszczyk. 2019.

Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. Teoria i praktyka

 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 196 str.


Abstrakt

Autorzy przedstawiają zagadnienia towarzyszące procesom demograficznym w Polsce z perspektywy podejmowanych działań politycznych. Szczególną uwagę poświęcają procesowi upolitycznienia problemu starzejącego się społeczeństwa, instrumentom polityki demograficznej i społecznej oraz dyskursom politycznemu i medialnemu, zaistniałym w latach 1989–2016. Przemiany demograficzne, zwłaszcza proces starzenia się ludności, ze względu na swoją intensyfikację i złożoność stają się przedmiotem polityki państwa. Wypracowanie rozwiązań z zakresu polityki demograficznej i polityki społecznej, dostosowanych do wymogów coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa i wyzwań społeczno-ekonomicznych XXI wieku to nagląca potrzeba.
 

Słowa kluczowe

Polska, polityka demograficzna, upolitycznienie, starzenie się, sspołeczeństwo.

Projekty