Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

. 2009.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz z orzecznictwem (art. 1 – 104)

 

CMR Working Paper 41(99)


Abstrakt

Niniejsze opracowanie jest typowe dla nauk prawnych. Stanowi komentarz do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu po zmianach wprowadzonych w 2008 r. (stan prawny na grudzień 2008 r.). W tekście zwrócono szczególną uwagę na przedstawienie polskich doświadczeń na polu praktyki rozpatrywania wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Komentarz przedstawia kwestie sporne, pojawiające się w trakcie stosowania ustawy, uwzględniając poglądy sądów administracyjnych oraz Rady ds. Uchodźców. Ustawa została przeanalizowana pod względem celu (źródła) poszczególnych regulacji, ich skuteczności oraz spójności. Autor dochodzi do wniosku, że ustawa wymaga zmian przede wszystkim w obszarze proceduralnym.