Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Dominika Pszczółkowska. 2015.

Why the Isles, why the continent? – reasons for choosing particular countries of emigration among post-EU accession migrants from Poland?

 

CMR Working Paper, Nr 88(146)


Abstrakt

Po wejściu Polski do UE w 2004 r. szlaki migracji Polaków zasadniczo się zmieniły. Zjednoczone Królestwo zastąpiło Niemcy jako preferowany kraj docelowy. Na mapie polskich migracji pojawiły się całkiem nowe kraje np. Irlandia. Tej wielkiej fali migracji poświęcono już wiele badań, lecz nadal nie znamy pełnej odpowiedzi na pytanie dlaczego konkretni migranci wybierają konkretne kraje docelowe np. dlaczego młodzi i wykształceni Polacy kierują się często do Irlandii, a bardzo rzadko do Holandii. Celem niniejszego artykułu jest przegląd istniejącej wiedzy o migracjach poakcesyjnych z perspektywy powodów wyboru kraju docelowego. Początkowo w literaturze podkreślane były powody natury prawnej. Niektórzy badacze przyjmowali, że cała bardzo znacząca różnica między prognozowanymi a rzeczywistymi liczbami migrantów w poszczególnych krajach wynikała z tzw. diversion effect, czyli przekierowania środkowoeuropejskich migrantów z Niemiec do Wielkiej Brytanii i Irlandii na skutek wcześniejszego otwarcia tamtejszych rynków pracy. Jeszcze więcej publikacji wskazuje na powody natury ekonomicznej przyciągające migrantów: dostępność miejsc pracy i wysokie zarobki. W ostatnich latach kilka badań nakreśliło bardziej złożony obraz sytuacji, zgodnie z którym wielu Polaków wyemigrowało do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii ze względów kulturowych, takich jak edukacja, chęć nauki języka lub inny styl życia. Badacze nie są zgodni co do wpływu czynników społecznych, w szczególności sieci migranckich, na wybór kraju docelowego.
 

Słowa kluczowe

UE, Polska, migracje poakcesyjne, wybór kraju docelowego, przekierowanie